Matrícula Batxillerat i Cicles Mitjans

MATRÍCULA BATXILLERAT /CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CURS 2017-2018

(alumnat nou al centre)

HORARI DE MATRÍCULA: de 10 a 14 H

DOCUMENTACIÓ PER MATRÍCULA:

  • Resguard de preinscripció.
  • 2 Fotos format carnet actualitzades amb el nom i cognoms al darrera.
  • 1,12 € , portar import exacte, en concepte d’assegurança escolar obligatòria (només els menors de 28 anys).
  • Fotocòpia i original del Resguard del títol d’ESO.
  • Per a cicles formatius, si s’opta accedir mitjançant la prova d’accés, portar el certificat que acredita la superació de la prova d’accés.
  • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat (triar el de menor d’edat o major d’edat, segons alumne sigui menor o major d’edat) (descarregar de la web del centre)
  • Fitxa de matrícula complimentada i signada (descarregar la web del centre)
  • Butlleta d’inscripció a l’AMPA (descarregar de la web del centre)

Matrícula Batxillerat:

Període de matrícula per alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 al 11 de juliol de 2017. Durant aquest període, els alumnes pendents de l’avaluació de setembre que tinguin plaça assignada , hauran de confirmar al centre la voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixin els requisits acadèmics per matricular-se, hauran de venir al centre del 6 al 8 de setembre de 2017 o perdran la plaça assignada.

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 al 11 de juliol de 2017. Els alumnes que no tinguin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula, no se’ls mantindrà la plaça assignada i hauran de participar en el segon període d’admissió.
Segon període d’admissió: Finalitzada la matrícula i tancada la llista d’espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d’Ensenyament informa en la seva pàgina web els centres i cicles amb places vacants. Només poden participar en aquest segon període:

– les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
– les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d’acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d’accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L’acreditació d’haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.
· Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017