Oferta Educativa

A l’Institut Julio Antonio s’imparteixen els següents tipus d’estudis:

ESO

1r cicle
2n cicle

BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat de Ciències i tecnología
Modalitat de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CFGM Tècnic en gestió administrativa.
CFGM Electromecànica de vehicles.
GFGM Sistemes microinformàtics i xarxes.
CFGM Atenció a persones en situació de dependència
CFGS Tècnic superior en edicació infantil

PQPI

PQPI Auxiliar en vendes
PQPI Auxiliar de serralleria i construccions metàl”¢liques