CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

Contractació del servei de neteja any 2019