Obertura sobres C

El proper dia 14 de desembre de 2016  a les 11,30 al despatx del director es procedirà a la obertura dels sobres C del procés de contractació de la neteja del INS Julio Antonio del 2017