Formalització del contracte administratiu

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte administratiu de serveis

Objecte del contracte: servei de neteja de l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

Termini d’execució del servei:  Des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017

 Data de signatura del contracte: 11 de gener de 2017

Nom de l’empresa contractista: Net-Vime Serveis de Manteniment i Neteja S.L.

 Nacionalitat de l’empresa contractista: Espanya

 Import del contracte: L’import unitari és de 0,5636 euros/m2/mes, que comporta un import mensual de 4.340 euros, IVA exclòs, i de 5.251 euros, IVA inclòs, el que suposa un import total de 43.400 euros, IVA exclòs,  52514 euros, IVA inclòs