Formalització del contracte administratiu

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte administratiu de serveis

Anunci web contracte signat