INSTITUT

oferta

A l’Institut Julio Antonio s’imparteixen els següents tipus d’estudis:

ESO

1r cicle
2n cicle

BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat de Ciències i tecnología
Modalitat de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CFGM Tècnic en gestió administrativa.
CFGM Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils.
GFGM Tècnic en Sistemes microinformàtica i xarxes.
CFGM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència
CFGS Tècnic superior en educació infantil

(PFI) PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

– Programa de formació i aprenentatge (FIAP): Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
– Programa d’iniciació professional (PIP) Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic