PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Centre/Oferta educativa / Programes de formació i inserció

AUXILIAR DE SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES (Modalitat/Família:  Fabricació mecànica)
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
Operacions bàsiques de fabricació
Soldadura i fusteria metàl·lica
Fusteria d’alumini i PVC
Equips, procediments i materials emprats en serralleria
Projecte integrat
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
Estratègies i eines de comunicació
Entorn social i territorial
Estratègies i eines matemàtiques
Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada  (40 hores)

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC (Modalitat/Família:  Comerç i màrqueting)
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
Tècniques bàsiques de comercialització
Atenció al client
Preparació de comandes i venda de productes
Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
Projecte integrat
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
Estratègies i eines de comunicació
Entorn social i territorial
Estratègies i eines matemàtiques
Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)