Organigrama

organigrama

PARES

A l’Institut Julio Antonio hi ha constituïda una Associació de Pares d’Alumnes (APA).

La seva Junta Directiva està formada per:

– Presidenta:                            Cristina Jubany

– Vicepresident:                      Joan Estivill

– Secretaria:                            Marifé Altadill

– Tresorer:                               Núria Seran

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Subalterns:         – Joan Carles García

– Carlos Demattey

– Isabel Domènech

 

Administratives:        – Inés Borras

– Anna Piñol

Neteja:                       – NETVIME SER. MANT. I NET, S.L

 

CONSELL ESCOLAR (16+1+1)

Està constituït per:

– Joan Salvador Ventura, President

– Enrique Sánchez, Cap d’Estudis

– Joan Farnós, Secretari (sense vot)

– Sector professors:     – Imma Pena (XI-2014)

– Ernest Serrat (XI-2014)

– Luisa Maria (XI-2014)

– Miguel Ángel Garcia (11-16)

– Montse Perpiñà (11-16)

– Mònica Amorós (11-16)

– Sector pares:          – Rosario del Pilar Dianderas(APA)

– Núria Allende (11-2014)

– Cristina Jubany (11-16)

 

– Sector alumnes:        –  (11-16)                                                                                                                                 –  (11-14)

– Enric Esteve (11-14)

–  Sector  PAS:           – Ana Piñol

– Ajuntament:             – Raul Oliván, regidor Móra d’Ebre

– Associacions:           – Invitacions puntuals (sense vot)

 

MEMBRES COM. ECONÒMICA. MEMBRES COMISSIÓ CONVIVÈNCIA.

– Joan Salvador Ventura                    – Joan Salvador Ventura        – Enrique Sánchez

– Jaume Querol                                   – M. Angel Garcia                  –

– Ernest Serrat                                    – Rosa M. Torres                    –

– Núria Allende                                  – Cristina Jubany                    – Núria Allende

–                                                           –                                              –

 

RESPONSABLE DE COEDUCACIÓ:  Mònica Amorós

 

CÀRRECS DIRECTIUS

– Director                                           Joan Salvador Ventura Benaiges

– Cap d’Estudis                                  Enrique Sánchez Cristóbal

– Secretari                                           Joan Farnós Pallarés

– Coordinadora Pedagògica            Rosa Vidal Anguera

– Cap d’Estudis d’FP                          Dolors Vidal Anguera

– Adjunt al Cap d’Estudis                  Vicent García Mesas

 

EQUIP PLA DE QUALITAT I MILLORA-CORRESPONSABILITAT

 • Mireia Simón – Dolors Vidal
 • Jordi Roig – Josep Cid
 • Toni Brunet
 • Luisa Maria

COMISSIÓ D’ORIENTACIÓ

–  Teresa Moreso                                                  – Manolo Bobes

–  Sergio Prats                                                      – Dolors Vidal

–  Mercè Freixes                                                   – Enrique Sánchez

–  Rosa Vidal

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

– Coordinació d’ESO                                                 Teresa Moreso

– Coordinació Batxillerat                                           Sergio Prats

– Coordinació FP                                                       Toni Brunet

– Coordinació de cicle ESO                                       Mercè Freixes

– Coordinació serveis i activitats                               Manolo Bobes

– Coordinació Ligüística-LIC                                                Imma Pena

– Coordinació d’Informàtica                                      Mireia Simón

– Coord. Prevenció Riscos Laborals                          Lara Faci

– Coordinació Biblioteca                                            Rosa Renedo

– Coordinació Esports                                                 Montse Perpiñà

– Tutoria Especial- Instrucció                                    Jordi Grifoll / Lara Faci

– Coordinació equip orientació                                  Teresa Moreso

– Coordinació Pràctiques Universitàries                  Teresa Moreso

– Coordinació qualitat i millora (ISO)                       Jordi Roig

 

Caps de Departament.

 • Català                                                   Josep Cid
 • Castellà                                                Marta Pros
 • Llegües Estrangeres                         Neus Jornet
 • Matemàtiques                                   Miguel Ángel García
 • Ciències Experimentals                   Ernest Serrat
 • Tecnologia                                         Agustí Torres
 • Expressió                                            Mercè Freixes
 • Ciències Socials                                Loreto Meix
 • Cicles Formatius                              Mireia Simón

INSPECCIÓ DE CENTRE-———– Lourdes Ambròs