Organigrama

organigrama

PARES

A l’IES Julio Antonio hi ha constituïda una Associació de Pares d’Alumnes (APA).
La seva Junta Directiva està formada per:

– President: Carlos Gonzàlez
– Vicepresident: Dolors Gurrera

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Subalterns: – (Joan Carles García) – Carlos Vila
– Carlos Demattey
– Isabel Domènech

Administratives: Inés Borras i Anna Piñol

Neteja: – NETVIME SER. MANT. I NET, S.L

CONSELL ESCOLAR (16+1+1)

Està constituït per:

– Joan Salvador Ventura, President
– Enrique Sánchez, Cap d’Estudis
– Jaume Querol, Secretari (sense vot)
– Sector professors:

 • Miguel Ángel Garcia (I-2013)
 • ­ Pedro Ibáñez (I­2013)
 • Francisco Roman (I-2013)
 • Imma Pena (XI-2014)
 • Ernest Serrat (XI-2010)
 • Rosa Maria Torres (XI-2014)

– Sector pares:

 • – Núria Allende (XI-2014)

– Sector alumnes:

 • – Andrea Borràs (XI-2014)
 • – Karim L. Lachchimi (XI-2014)

– Sector PAS: – Isabel Domènech

– Ajuntament: – Raul Olivan, regidora Móra d’Ebre

– Associacions: – Invitacions puntuals (sense vot)

MEMBRES COM. ECONÒMICA.

 • – Joan Salvador Ventura
 • – Jaume Querol
 • – Ernest Serrat
 • -Francisco Roman

MEMBRES COMISSIÓ CONVIVÈNCIA.

 • – Joan Salvador Ventura
 • – Enrique Sánchez
 • – M. Angel Garcia
 • – Rosa Maria Torres
 • – Joan Piñol
 • – Karim L. Lachchimi
 • – Pedro Ibañez
 • – Francisco Roman
 • – Núria Allende
 • – Andrea Borràs

RESPONSABLE DE COEDUCACIÓ: Francisco Roman

CÀRRECS DIRECTIUS

– Director:  Joan Salvador Ventura Benaiges
– Cap d’Estudis:  Enrique Sánchez Cristóbal
– Secretari:  Jaume Querol Pujol
– Coordinadora Pedagògica:  Rosa Vidal Anguera
– Cap d’Estudis d’FP:  Remei Ardevol Sastre
– Adjunt al Cap d’Estudis:  Josep Solé Arnal

EQUIP PLA DE QUALITAT I MILLORA-CORRESPONSABILITAT

 • Agustí Torres
 • Dolors Vidal
 • Josep Cid
 • Mireia Simón
 • Remei Ardèvol
 • Josep Ramon Fibla

GRUP IMPULSOR eduCAT 2.0: – Jaume Querol – Enrique Sánchez

COMISSIÓ D’ORIENTACIÓ

-Teresa Renedo – Dolors Vidal
– Mercè Freixes – Gemma Sansa
– Rosa M. Torres – Enrique Sánchez
– Josep Solé – Rosa Vidal
– Teresa Moreso

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

 • Coordinació d’ESO: Mercè Freixes
 • Coordinació Batxillerat: Teresa Renedo
 • Coordinació FP: Dolors Vidal
 • Coordinació 1r cicle ESO: Rosa M. Torres
 • Coordinació 2n cicle ESO: Montse Perelló
 • Coordinació serveis i activitats: Joan Farnós
 • Coordinació Ligüística-LIC: Imma Penna
 • Coordinació d’Informàtica: Vicent Garcia
 • Coord. Prevenció Riscos Laborals: Josep Ramon Fibla
 • Coordinació Biblioteca: Rosa Renedo
 • Coordinació Esports: Montse Perpiñà
 • Coordinació pàgina web: Agustí Torres
 • Tutoria Especial- Instrucció: Jordi Grifoll /Pedro Ibañez
 • Coordinació equip orientació: Teresa Moreso
 • Coordinació Pràctiques Universitàries: Francisco Roman
 • Manteniment: Vicent Garcia
 • Coordinació qualitat i millora (ISO) Mireia Simón

CAPS DE DEPARTAMENT.

• Català, Josep Cid
• Castellà, Marta Pros
• Llegües Estrangeres, Gemma Sansa
• Matemàtiques, Marta Montagut
• Ciències Naturals, Ernest Serrat
• Tecnologia, Agustí Torres
• Expressió,  Marga Forriols
• Ciències Socials, Loreto Meix
• Serveis a la comunitat i Gestió, Imma Piñol
• Tecnològic professional, Josep Ramon Fibla

– INSPECCIÓ DE CENTRE———— Lourdes Ambròs