Professors

PROFESSORAT. LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL

professors

 • Llengua Catalana i Literatura: 4
  • Rosa Vidal
  • Josep Cid (C)
  • Jaume Gimeno (1/2)
   • Laia Faci (I) (1/2)
  • Montse Perelló (CS) (C)
 • Llatí: 2
  • Enrique Sánchez (C)
 • Llengua Castellana i Literatura: 4
  • Imma Pena
  • (Alberto Benavent)– Sergio Prats (PP)
  • Marta Pros (2/3)
   • Laia Faci (I) (1/3)
  • Joan Farnós
 • Economia: 1
  • Remei Ardevol
 • Biologia i Geologia: 3 (2+1)
  • Mònica Amorós
  • Josep Solé
 • Educació Física: 2 (1+1)
  • (Rubèn Vives) – Miquel Bes (I)
  • Montse Perpiñà (CS)
 • Música: 2
  • Mercè Freixes
  • Jordi Grifoll (CS)
 • Geografia i Història: 4
  • Joan S. Ventura
  • Loreto Meix (C)
  • Francisco Roman
  • (Manolo Bobes) – Paco Reverter (PP)
 • Francès 1
  • Teresa Castellnou
 • Anglès: 6 (5+1)
  • Rosa Renedo
  • Montse Banqué
  • Tere Renedo
  • (Gemma Sansa)
  • (Sònia Requena) – Neus Jornet (CS)
  • Rosa M. Torres (CS)
 • Filosofia: 1
  • (Jordi Martí) – Pau Urenya (I)
 • Religió: 1
  • Teresa Ruana (I)
 • Dibuix: 1
  • Marga Forriols
 • Matemàtiques: 4 (3+1)
  • M. Angel Garcia
  • Marta Montagut
  • Marga Vázquez
  • Montse Segarra
 • Física i Química: 3
  • Ernest Serrat
  • (Dolors Domènech) – Pedro Ibáñez (CS) (2/3)
   • Marta Sabaté (I) (1/3)
  • (Felicitat Icart) – Josep Perelló (I)
 • Tecnologia: 3
  • Jaume Querol
  • Agustí Torres
  • (Elena Merino) – Vicky Tro (I)
 • Manteniment de Vehicles 609: 1
  • Joan A. Martínez
 • Organit. i Proc. Manteniment vehicles 511: 1
  • Josep Ramon Fibla (CS)
 • FOL 505: 1
  • Laia Jové (I)
 • Proc. de Gestió Admin. 622: 2
  • Imma Piñol
  • Dolors Vidal
 • Sist. i aplic. informàt. 627: 1
  • (Xavier Lasa) – Jordi Roig
 • Personal Sanitari 620: 1
  • Laura Mauri (I)
 • Intetervenció sociocomunitària 508: 2
  • Teresa Moreso (PP)
  • Luisa Maria (PP)
 • Informàtica 507: 2
  • Mireia Simón
  • Vicent Garcia (I)
 • Serveis Comunitat 625: 1
  • Ester Vicedo
 • PFI: 2 + 1
  • Martí Margalef (I) (1/2 + 1/2)
  • Josep M. Sonet (PL)
  • Laura Berenguer (I)

TOTAL PROFESSORS: 52 + 3 (PFI) plantilla (57 presents)

 • VETLLADORA: Núria Duro
 • EAP: Montse Mestre
 • TREBALLADORA SOCIAL: Montse Pedret
 • ATS: Montse Ferré
 • TÈCNIC TIC MOVISTAR: Jordi Company
 • BAR-CANTINA: Carolina Romeu
 • PERSONAL NETEJA: NETVIME CB