Professors

PROFESSORAT. LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL

professors

 • Llengua Catalana i Literatura: 4
  • Rosa Vidal
  • Josep Cid (C)
  • Jaume Gimeno (1/2)
   • Lara Faci (I) (1/2)
  • Montse Perelló (CS) (C)
 • Cultura clàssica: 2
  • Enrique Sánchez (C)
  • Lara Faci (I) (1/2)
 • Llengua Castellana i Literatura: 4
  • Imma Pena
  • (Alberto Benavent)– Sergio Prats (CS)
  • Marta Pros (2/3)
   • Marina Guimerà (I) (1/3)
  • Joan Farnós
 • Economia: 1
  • Remei Ardevol
 • Biologia i Geologia: 2 (1+1)
  • Mònica Amorós
  • Josep Solé
 • Educació Física: 2 (1+1)
  • (Rubèn Vives) – Miquel Bes (I)
  • Montse Perpiñà (CS)
 • Música: 2
  • Mercè Freixes
  • Jordi Grifoll (CS)
 • Geografia i Història: 4
  • Joan S. Ventura
  • Loreto Meix (C)
  • Francisco Roman
  • Manolo Bobes
 • Francès 1
  • Teresa Castellnou
 • Anglès: 5 (4+1)
  • Rosa Renedo
  • Montse Banqué
  • Tere Renedo
  • Neus Jornet
  • Rosa M. Torres (CS)
 • Filosofia: 1
  • (Jordi Martí) – Pau Urenya (I) (1/2)
  • Elisa Martí (I) (1/2)
 • Religió: 1
  • Teresa Ruana (PL)
 • Visual i plàstica: 1,5
  • Marga Forriols
  • Norberto López (I) (1/2)
 • Matemàtiques: 4 
  • M. Angel Garcia
  • Marta Montagut
  • Marga Vázquez
  • Josep Perelló (I)
 • Física i Química: 3
  • Ernest Serrat
  • Alfred Requena (I)
  • (Felicitat Icart) – Rosa Colell (I)
 • Tecnologia: 3
  • Jaume Querol
  • Agustí Torres
  • (Elena Merino) – Jose Linares (I)
 • Manteniment de Vehicles 609: 1
  • Joan A. Martínez
 • Organit. i Proc. Manteniment vehicles 511: 1
  • (Josep Ramon Fibla) – Tonio Brunet (I)
 • FOL 505: 1
  • Laia Jové (PP)
 • Proc. de Gestió Admin. 622: 2
  • Imma Piñol
  • Dolors Vidal
 • Sist. i aplic. informàt. 627: 1
  • (Xavier Lasa) – Jordi Roig
 • Personal Sanitari 620: 1
  • Pilar Maureso (I)
 • Intetervenció sociocomunitària 508: 1
  • Luisa Maria (PP)
 • Informàtica 507: 2
  • Mireia Simón
  • Vicent Garcia (I)
 • Serveis Comunitat 625: 0,5
  • Jose Luis Morales ((I) (1/5)
 • PFI: 2 + 1 + 1/3
  • Martí Margalef (I) (1/2 + 1/2)
  • Josep M. Sonet (PL)
  • Gisela Puig (I)
  • Maria José Pla (I)(1/3)

TOTAL PROFESSORS: 51,5 + 3,3 (PFI)

 • EAP: Montse Mestre
 • TREBALLADORA SOCIAL: Montse Pedret
 • ATS: Montse Ferré
 • TÈCNIC TIC MOVISTAR: Jordi Company
 • BAR-CANTINA: Carolina Romeu
 • PERSONAL NETEJA: NETVIME CB