Batxillerat

OFERTA BATXILLERAT

Matèries comuns

1r curs

2n curs

Ciències per al món contemporani

2 h.

Llengua catalana i literatura

2 h.

2 h.

Llengua castellana i literatura

2 h.

2 h.

Llengua estrangera

3 h.

3 h.

Filosofia i ciutadania

2 h.

Història de la filosofia

3 h.

Història d’Espanya

3 h.

Educació física*

2 h.

Treball de recerca (fora d’horari lectiu)

1 h.

1 h.

Tutoria

1 h.

1 h.

 

Oferta HUMANITATS

1r curs

2n curs

– Grec I i II
– Història de l’art
– Història món contemporani /Literatura universal
– Llatí I i II
– Literatura catalana

– Literatura castellana

4 h

 

4 h

4 h

4 h

 

4 h
4 h

 

4 h

4 h

 

Oferta CIÈNCIES JUTÍDIQUES I SOCIALS

1r curs

2n curs

– Economia de l’empresa I i II / Llatí I i II
– Economia
– Geografia
– Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

 

– Història de l’art
– Història món contemporani /Literatura universal

4 h

4 h.

 

4 h

4 h

 

4 h

4 h
4 h

 

4 h

 

Oferta CIÈNCIES

1r curs

2n curs

– Biologia I i II
– Ciències de la terra i del medi ambient I i II / Física I i II
– Matemàtiques I i II
– Química I i II

4 h

4 h

4 h

4 h

4 h

4 h

4 h

4 h

Oferta ENGINYERIES

1r curs

2n curs

– Dibuix tècnic I i II
– Electrotècnia I i II
– Tecnologia industrial I i II

 

– Ciències de la terra i del medi ambient I i II / Física I i II

4 h

4 h

4 h

 

4 h

 

4h

4 h

4 h

 

4 h